موسسه آموزش عالی آزاد فناور
Fanavar education institution

آخرین اخبار

آخرین اخبار و اطلاعیه ها آموزشی

اخبار1398/06/06

MBA - DBA

دوره های تخصصی مدیریت عالی کسب و کار

اخبار1398/06/06

ثبت نام4 مرحله پایانی آزمونهای وکالت دادآفرین 98

ثبت نام 4 آزمون جامع پایانی موسسه دادآفرین 98

آخرین دروس ارائه شده

لیستی از جدیدتری دروسی که در فناور ارائه می شود

10
آبان

جدید

17
مرداد

طراحی با نرم افزار جدید

آموزش طراحی با نرم افزارهای معماری


MBA - DBA

Pic

دوره های تخصصی مدیریت عالی کسب و کار

ثبت نام4 مرحله پایانی آزمونهای وکالت دادآفرین 98

Pic

ثبت نام 4 آزمون جامع پایانی موسسه دادآفرین 98

MBA

Pic

دوره عالی مدیریت MBA

باید بدانید


Pic

ابتدای صفحه